Mr. Soles’s Schedule 2017-2018

1st Trimester

Period 1:  A.P. English Lit. & Comp.-A (ENG104)

Period 2:  English 1-A

Period 3:  English 1-A

Period 4:  A.P. English Lit. & Comp.-A (ENG104)

2nd Trimester

Period 1:  Strategic LA 1-A

Period 2:  A.P. English Lit. & Comp.-B (ENG106)

Period 3:  A.P. English Lit. & Comp.-B (ENG106)

Period 5:  English 2-B

3rd Trimester

Period 1:  A.P. English Lit. & Comp.-C (WR121)

Period 3:  English 1-B

Period 4:  A.P. English Lit. & Comp.-C (WR121)

Period 5:  English 1-B